Tổ chức bộ máy

Ngày xuất bản : 18/08/2017 | 15:56

Lãnh đạo Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

 Tổ chức bộ máy:

1. Lãnh đạo Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam:

 

   

 

Quyền Trưởng Ban
Lâm Văn Khang

 

 
         

  

Phó Trưởng ban
Nguyễn Đình Lợi

 

 

Phó Trưởng ban
Lê Quang Anh

 

 

Phó Trưởng ban
Phạm Văn Quyến

 

2. Các đơn vị tham mưu:

• Văn phòng
• Ban Tổ chức cán bộ
• Ban Kế hoạch - Tài chính
• Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư
• Ban Quy hoạch, Kiến trúc và Môi trường
• Ban Nghiệp vụ Văn hóa dân tộc

3. Các đơn vị sự nghiệp:

• Trung tâm Thông tin - Dữ liệu
• Ban Quản lý Khu các làng dân tộc
• Tạp chí Làng Việt

4. Các Ban Đầu tư và Xây dựng

           • Ban Đầu tư và Xây dựng 307
           • Ban Đầu tư và Xây dựng 195
           • Ban Đầu tư và Xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung

Bình luận

Những trường đánh dấu * là bắt buộc, địa chỉ email của bạn sẽ không được hiển thị công khai

Tin liên quan

Thong ke