Khái quát chung về Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Theo Quyết định số 1689/QĐ-TTg ngày 15/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là một quần thể đa dạng với nhiều khu chức năng, đan xen giữa văn hóa, dịch vụ du lịch, nghỉ ngơi, vui chơi giải trí.


Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là cơ quan trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Tổ chức bộ máy

Lãnh đạo Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Giới thiệu chung

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam gồm 07 khu chức năng: Khu các làng dân tộc, Khu di sản văn hóa thế giới, Khu trung tâm văn hóa và vui chơi giải trí, Khu công viên bến thuyền, Khu dịch vụ, du lịch tổng hợp, Khu cây xanh mặt nước hồ Đồng Mô và Khu Quản lý điều hành văn phòng.

Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Đỉnh Vua - Núi Ba Vì

(LVH)- Ðền thờ Bác Hồ được đặt trên ngọn cao nhất của dãy núi Ba Vì (Hà Nội) mà truyền thuyết dân gian vẫn gọi là Ðỉnh Vua.

Dự án kêu gọi đầu tư

Các khu chức năng đang kêu gọi đầu tư tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Lợi thế của dự án

Lợi thế của dự án dưới góc nhìn đầu tư

Quy trình thủ tục đầu tư

Quy định về trình tự, thủ tục đầu tư
tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Sơ đồ


  • Sơ đồ định hướng phát triển không gian cảnh quan

  • Sơ đồ định hướng phát triển kiến trúc cảnh quan


liên hệ

Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư - Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Trụ sở giao dịch: Số 1 Hoa Lư, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84.24) 9745288  / Fax: (84.24) 9741111

Thong ke